ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

فهرست اخبار

تیرخلاص به چک‌های بی‌محل

رئیس جمهور روز شنبه، قانون جدید چک را که 13 آبان امسال به تصویب مجلس رسیده بود، ابلاغ کرد که بر اساس آن بعد از طی تشریفات کلیه حساب های مربوط به صادرکننده چک بی محل مسدود می شود.به گزارش تسنیم،

ادامه مطلب

انتخاب رنگ