ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

فهرست اخبار

جلسه مدیر نمایندگی ستاد دیه با مدیرعامل موسسه فرهنگی شهرآرا برگزار شد

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه خراسان رضوی، این نشست به منظور مشارکت مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی شهرآرا در برنامه‌ جشن گلریزان آز

ادامه مطلب

انتخاب رنگ