ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

همدلی 200 میلیون ریالی کارکنان شعب بانک صادرات استان در آزادسازی زندانیان غیرعمد

کارکنان شعب بانک صادرات ایران در خراسان‌رضوی، مبلغی در حدود 200 میلیون ریال از محل حقوق خود را به ستاد دیه استان جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد اهداء کردند. اهداء این مبلغ توسط کارکنان بانک صادرات در پاسخ به دعوت ستاد دیه خراسان‌رضوی از کارکنان ادارات، نهادها و بانک‌های استان جهت مشارکت در مسئولیت اجتماعی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند صورت پذیرفت.

انتخاب رنگ