ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

نشست هیئت امناء ستاد دیه استان برگزار شد

نشست هیئت امناء ستاد دیه استان با حضور اکثریت اعضاء در روز دوشنبه 23 دی‌ماه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه خراسان رضوی، هیئت امناء در این نشست به تعداد 15 پرونده مددجویان واجد شرایط رسیدگی کردند و نحوه مساعدت به آن‌ها تعیین گردید.

انتخاب رنگ