ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

نشست هیئت امناء ستاد دیه استان برگزار شد

نشست هیئت امناء ستاد دیه استان در تاریخ 15 بهمن 97 با حضور رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در دفتر جناب آقای جمشیدی مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی برگزار شد.
در این نشست ضمن ارائه گزارش مدیر نمایندگی ستاد دیه استان، رئیس کل محترم دادگستری استان، دادستان محترم مرکز استان و مدیرکل محترم زندان‌های استان و سایر اعضاء هیئت امناء ستاد دیه نیز مطالبی را در زمینه کاهش زندانیان جرائم غیرعمد ارائه فرمودند.
شایان ذکر است در نشست اعضاء هیئت امناء، پرونده‌های 10 نفر از مددجویان جرائم غیرعمد واجد شرایط بررسی و نحوه مساعدت به آن‌ها تعیین گردید.

انتخاب رنگ