ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

نشست مدیر و معاونان ستاد دیه استان با مدیران بانک تجارت مشهد برگزار شد

نشست مدیر و معاونان نمایندگی ستاد دیه خراسان رضوی با آقایان "گواهی" سرپرست ناحیه مشهد بانک تجارت و "فرخانی" رئیس شعبه وکیل‌آباد بانک تجارت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه خراسان رضوی، این نشست به منظور ارتقاء روابط و خدمات‌رسانی بهتر به مددجویان ستاد دیه استان در استفاده از تسهیلات بانکی بانک تجارت برگزار گردید.

انتخاب رنگ