ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

گره‌گشایی خیّر کارخانه‌دار از پرونده زندانی جرائم غیرعمد

با مساعدت 100 میلیون ریالی کارخانه‌دار مشهدی، یک زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شد. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان، پرونده 130 میلیون ریالی این مددجو که متاهل و دارای سه فرزند است با مساعدت 100 میلیون ریالی نیکوکار کارخانه‌دار مشهدی و تامین الباقی مبلغ از منابع دیگر، گره‌گشایی شد و مددجوی نامبرده به کانون گرم خانواده‌اش بازگشت.
گفتنی است این نیکوکار مشهدی که دارای شرکتی در زمینه تولید پودرهای پوشش خوراکی موادلبنی و افزودنی‌های مجاز در صنایع غذایی است، هدف خود از انجام این کار خیر را نهادینه کردن سنت حسنه آزادی زندانیان نیازمند عنوان کرد.

انتخاب رنگ