ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

آزادی دو زندانی جرائم غیرعمد با کمک 90 میلیون ریالی خیّر مشهدی

دو زندانی جرائم غیرعمد با کمک 90 میلیون ریالی خیّر مشهدی از بند زندان رهایی یافتند. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه خراسان‌رضوی، نیکوکار مشهدی با حضور در محل ستاد دیه استان و بررسی پرونده‌های زندانیان جرائم غیرعمد، با پرداخت مبلغ 90 میلیون ریال زمینه‌ساز آزادی دو زندانی گرفتار مشکلات مالی شد. گفتنی است بخش دیگری از مبالغ بدهی این دو زندانی پس از بررسی‌های محققین ستاد، از محل کمک‌های ستاد دیه استان و کمیته امداد تامین گردیده است.

انتخاب رنگ