ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

سی‌وشش میلیون ریالی که به آزادی زن مددجو انجامید

زن بدهکار قوچانی با مساعدت 36 میلیون ریالی بانوی نیکوکار از بند زندان رهایی یافت. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه خراسان رضوی، زن بدهکار قوچانی که 6 سال پیش با دریافت وام از کمیته امداد درصدد کمک به اشتغال فرزندش برآمده بود، متاسفانه پس از چند سال فرزند خود را به علت بیماری سرطان از دست می‌دهد و نمی‌تواند اقساط وام خود را پرداخت کند. از این رو ضامن وی مجبور به پرداخت بدهی وی می‌گردد و در ادامه با شکایت ضامن از زن مددجو، وی به علت بدهی مالی روانه زندان می‌گردد.
سرانجام با حضور بانوی نیکوکار مشهدی در محل ستاد دیه استان و ارائه توضیحات کارشناسان ستاد در خصوص پرونده، مبلغ بدهی 36 میلیون ریالی زن مددجو توسط نیکوکار پرداخت می‌گردد و در تاریخ چهارم دی ماه 97 از زندان قوچان آزاد می‌شود.

انتخاب رنگ