ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

نشست هیئت امناء ستاد دیه استان برگزار شد

نشست هیئت امناء ستاد دیه خراسان رضوی، دوشنبه 23 مهرماه با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان، در این نشست، تعداد 37 پرونده مددجویانِ مشمول بررسی گردید و درخصوص مساعدت به آن‌ها تصمیم‌گیری شد. در ابتدای این نشست یاد و خاطره زنده‌یاد «حاج جعفر فرزبد» عضو فقید هیئت امناء ستاد دیه استان گرامی داشته شد.

انتخاب رنگ